Meillä aikuisilla on siihen riittävät taidot ja valmiudet. Vanhempien ja koulun henkilökunnan vastuu on puuttua ja auttaa lapsia. Aikuisen vastuulla on ohjata, kasvattaa ja auttaa kehittyvää lasta. Olen lämmöllä ja ymmärryksellä tämän haastavan asian äärellä. Mitä...