TEIJA JOKIVIRTA, SensoMi

Olen terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Valmistuin keho-orjentoituneeksi traumapsykoterapeutiksi Oulun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä ja voit hakea Kelan tukea psykoterapiaan.

Otan vastaan terapia-asiakkaita Väestöliiton terapiapalveluissa. (Osoite: Kalevankatu 16,
00101 Helsinki
) Opiskelen edelleen mm. psykofyysistä psykoterapiaa, IFS- terapiaa, sensomotorista psykoterapiaa ja syvärentoutumisen taitoja kuten hypnoosia.

Olen pätevöitynyt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapiaan. EMDR terapia on tällä hetkellä edistyksellisin ja tehokkaimmaksi todettu kansainvälisesti hyväksytty terapiamuoto stressi- ja traumareaktioiden hoitoon. Käytän EMDR terapiaa sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa työskentelyyn sekä myös EMDR ryhmäsovelluksia kuten G-TEP (Group Treatment Protocol) ja IGTP (Therapy protocols for early intervention and ongoing traumatic stress). Jatkokouluttaudun myös lasten ja aikuisten EMDR terapiassa. Elämä on oppimista ja kehittymistä asteittain omaan suuntaan.

Opiskelen työnohjaajaksi Helsingin Yliopiston HY+ täydennyskoulutuksessa (valmistuminen 2023). Tarjoan kokonaisvaltaista hellittävää ja läsnäolevaa työnohjausta ryhmille ja yksilöille. Kysy tarjousta rohkeasti. Pyrin työnohjauksessa tuomaan kehollisen ja toiminnallisen näkökulman mahdollisuuksia esille. Työnohjauksessa tehdään myös mindfulness harjoituksia ja kehon näkökulmaa esille tuovia harjoitteita, jos se asiakkaalle sopii. Erityisen stressaavan ja kuormittavan työn työnohjaukseen tai työssä tapahtuneiden erityisen kuormittavien tapahtumien jälkeen voimme käyttää EMDR menetelmän sovelluksia.

Käytän myös sensomotorista työskentelyä, maalaamista, kuvia ja kehollista työskentelyä. Keskustelussa voimme määritellä terapian tavoitteen ja sinä voit arvioida terapian toimivuutta yhdessä minun kanssa. Terapia sisältää keho-orientoituneessa muodossa myös mahdollisuuden rentoutumisen harjoitteluun.

Toipuminen on mahdollista monin eri keinoin. Jokainen voi löytää itselleen sopivia tapoja parantaa omaa hyvinvointia. Haluan erityisesti olla tukemassa terapiatyössä lapsia, nuoria ja vanhempia. Työskentelen mielelläni myös ryhmien kanssa. 

Kielitaito minulla on karttunut arjessa; suomi, englanti, ranska (auttava) ja viittomakieli.

TYÖKOKEMUSTA MINULLA ON:

  • Olen työskennellyt Helsingin Ensikodin palveluksessa 1998–2022.
  • Theraplay – työntekijäksi valmistuin 2011.
  • Päihdeongelmasta toipuvien nuorten ja aikuisten kanssa olen työskennellyt vuodesta 1997.
  • Vaativassa vauvaperhetyössä olen ollut 22 vuotta.