TOIMIN PSYKOTERAPEUTTINA
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Kuntoutuspsykoterapian paikat ovat täynnä.
OTA YHTEYS>

Koulukiusaaminen on pysäytettävä heti

Koulukiusaaminen on pysäytettävä heti

Meillä aikuisilla on siihen riittävät taidot ja valmiudet.
Vanhempien ja koulun henkilökunnan vastuu on puuttua ja auttaa lapsia.
Aikuisen vastuulla on ohjata, kasvattaa ja auttaa kehittyvää lasta. Olen lämmöllä ja ymmärryksellä
tämän haastavan asian äärellä. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä itsestään selvemmältä kuulostaa aikuisen vastuu. Vastuu jatkuu meillä aikuisilla ohjaamisen ja puuttumisen näkökulmasta mielestäni nuoren täysikäisyyteen asti.

Koulukiusaaminen on määritelty myös väkivallaksi. Väkivalta on ehdottomasti pysäytettävä aikuisten taholta. Jokaisen osallisen näkökulmasta tämä tilanne on pysäytettävä. Sekä uhri että tekijä ja sivusta seuraajat vahingoittuvat psyykkisesti teoista, jotka ylittävät inhimillisen sietokyvyn.
Lapsen kokemusmaailmasta käsin uhan ja pelon kokeminen on ikään sekä lapsen kehitystasoon sidoksissa.

Kun on mahdollista, ota itsellesi aikaa ennen kuin autat lasta. Hengitä syvemmin ja tehokkaammin ulos, jotta rauhoitut. Juo kylmää vettä. Syö, jos olet nälkäinen ja sitten kun olet itse vakaampi, ole läsnä lapselle. Mitä paremmin huolehdit itsestäsi, sitä paremmin autat lastasi esimerkillä. Aikuisen oma toiminta näyttää lapselle selvemmin kuin puhe, miten aikuisen arvostaa ja huolehtii itsestään. Arvostava puhe itseä ja muita kohtaa on vahva malli lapselle.

Kun lapsi puhuu, kuuntele. Pysähdy hetkeksi ja kuuntele. Hän on tässä ja nyt läsnä ja se on ainutlaatuista. Lapsi kertoo myös kehollisesti omasta voinnistaan. Hän leikkii, piirtää, näyttää miltä hänestä tuntuu.

Osaan eläytyä sekä kiusatun, kiusaajan ja vanhemman näkökulmaa. Vanhemman, joka lapsi kiusaa ja on kiusattu. Olen itse kokenut toivottomuutta, avuttomuutta ja häpeää eri näkökulmista tämän asian kanssa. Se on ymmärrettävää. On myös mahdollista muuttua ja toimia toisin. Aikuinen on vastuussa siitä, että tekee parhaansa ja hakee apua tarvittaessa myös kodin ja koulun ulkopuolelta. Kysy rohkeasti apua itsellesi vanhempana. Vanhemmat voivat olla myös yhteistyössä tämänkin asian kanssa lasten parhaaksi. Kiusaajan ja kiusatun vanhemmat molemmat haluavat parastaan lapselleen. Haluan olla tässä mukana myös, koska keho-orientoituneena psykoterapeuttina autan psykoterapiassa eri-ikäisiä asiakkaita, jotka ovat olleet tämän teeman äärellä lapsina ja nuorina.

Hengitä, kerää voimat ja puutu silloin, kun asia on vasta kehittymässä.
Hengitä, sano vahvasti maasta tukea ottaen: Stop. Lopeta.
Autan nyt kaikkia, että tämä loppuu tähän.
Aikuinen osaa ja pystyy auttamaan lasta hädässä.
Auta aina ensin itseä, että voimaannut auttamaan muita. 

Mielestäni se, että järjestöt, julkisuuden henkilöt ja urheilijat ottavat kantaa ja tekevät tekoja tähän kiusaamisen ehkäisyyn on tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamista.
#emmekiusaa #etoleyksin

 

Photo by Mitchel Lensink on Unsplash